Advokat
Gitte Danelund

Gitte er stifter og ejer af Sustainable Compliance Advokatfirma, der siden efteråret 2020 har leveret rådgivning og complianceydelser indenfor finansiel regulering, databeskyttelse og forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Gitte har en baggrund som hvidvaskansvarlig og databeskyttelsesrådgiver for Velliv, Senior Manager hos EY, Compliance Officer hos Codan Forsikring, Advokat hos Forsikring & Pension, Advokatfuldmægtig hos Schøtt-Petersen Degnegaard Advokater samt jurist og projektleder i ATP-koncernen, henholdsvis hos AER, AES og LG.

Hun er uddannet jurist (cand.jur.) fra Københavns Universitet (1997). Derudover uddannet som projektleder i 1998, Proceskonsulent i 2003, Advokat i 2006 og mini MBA i 2014.

Kompetencerne er centreret omkring Finansiel regulering, hvidvaskregler og databeskyttelse, herunder:

  • Ledelsesregler, bestyrelsesansvar, fit & proper-krav, krav til nøglefunktioner og indretning af virksomheden, årshjul, politikker, outsourcing, ORSA processer mv.
  • Risikostyring og compliance, etablering af risikovurderinger, politikker, forretningsgange, processer, rollebeskrivelser, undervisning, overvågning, implementering og kontrol af overholdelse af regulering
  • Myndighedsgodkendelser og myndighedsdialog.

Du er velkommen til at se nærmere på Linkedin

Kontakt