Forretningsområder

Forretnings-områder

Sustainable Compliance Advokatfirma udbyder juridisk rådgivning og complianceydelser inden for:

Den primære kundegruppe er forsikring- og pensionsselskaber samt andre finansielle aktører og erhvervsdrivende, der er omfattet af regler om forebyggelse af hvidvask eller med behov for rådgivning om databeskyttelse.

Sustainable Compliance Advokatfirma har en vision om at levere bæredygtige complianceløsninger, som sikrer langtidsholdbar overholdelse af finansiel regulering, databeskyttelse og hvidvaskregler.

Sustainable Compliance Advokatfirma ønsker at sikre en høj grad af faglighed i forståelse af reguleringen, god kommunikation med kunden, samt solid forankring af regelimplementering ved etablering af forståelig rådgivning og overskuelige rammer for de løsninger, som kunden har mulighed for at benytte.

Målet er, at kunden selv er i stand til selv at vurdere risici og indrette processer, der kan integreres bedst muligt i kundens forretningsmodel og bedst mitigere risici i overensstemmelse med kundens risikoappetit. Målet er også, at kunden ved kommende regelændringer har et klart overblik over etablerede processer, som gør det muligt at foretage de justeringer som regelændringerne skal tilgodese, og oplever at etablerede rammer giver mening og kan forklares til medarbejdere og samarbejdspartnerne på et niveau, der skaber bedre grundlag for overholdelsen af regler og giver let adgang til rapportering herom.