Finansiel regulering

Sustainable Compliance Advokatfirma tilbyder tre hovedydelser :

  • Juridisk rådgivning – herunder løbende sparring og løsning af konkrete mindre opgaver med månedlig betaling efter forbrug.
  • Varetagelse af rollen som complianceansvarlig eller løsning af opgaver for compliance- eller risikostyringsfunktionen.
  • Undervisning i ny regulering – målrettet behovet i bestyrelsen, blandt udvalgte faggrupper eller rettet mod en bredere kreds, herunder nyansatte i virksomheden.

Den finansielle regulering er under stadig forandring. Der kan løbende være behov for overvågning af regulering, implementering eller review af eksisterende processer. I kan som virksomhed få løst større eller mindre opgaver baseret på konkret behov, der afregnes efter konkret timeforbrug.

Ydelser tilbydes på grundlag af erfaring med licensansøgninger, bestyrelsesuddannelse og evaluering, etablering af struktur for compliance eller andre nøglefunktioner, herunder årshjul, politikker, funktionsbeskrivelser, forretningsgange og løbende rapportering, lovovervågning og implementering af nye processer. Erfaringen er opnået fra tidligere ansættelse i forsikring- og pensionsbranchen og som rådgiver for finansielle virksomheder.

Sustainable Compliance Advokatfirma har siden opstarten hjulpet en række klienter med konkret rådgivning om finansiel regulering og varetaget compliancerollen for et større pensionsselskab.

Hvis du har konkrete spørgsmål, eller vil høre mere om hvad vi kan gøre for jer, er du velkommen til at tage kontakt.