AML / CTF

Forebyggelse af hvidvask og -finansiering af terrorisme har været i mediernes og tilsynets søgelys efter en række sager i de seneste år. Reglerne er skærpet både fra EU og nationalt som følge af flere politiske tiltag og ny regulering.

Sustainable Compliance Advokatfirma tilbyder tre hovedydelser :

  • Juridisk rådgivning – herunder løbende sparring og løsning af konkrete mindre opgaver med månedlig betaling efter forbrug
  • Varetagelse af rolle eller opgaver for hvidvaskansvarlig eller complianceopgaver i forhold til forebyggelse af hvidvask
  • Undervisning i ny regulering – målrettet behovet i bestyrelsen, behovet blandt udvalgte faggrupper, eller rettet mod en bredere kreds, herunder nyansatte i virksomheden.

I kan som virksomhed have brug for at få overblik over hvad der skal til for at sikre, at I opfylder reguleringen, eller I kan have brug for at få set på om de processer, som I har indført, er dækkende og relevante i forhold til den konkrete risiko for hvidvask og terrorfinansiering, der er hos jer, som følge af den forretningsmodel, som I har valgt.

Sustainable Compliance Advokatfirma tilbyder at løse større eller mindre opgaver baseret på konkret behov, der afregnes efter konkret timeforbrug.

Ydelser tilbydes på grundlag af erfaring med etablering af struktur for hvidvaskfunktionen og samarbejde med øvrige forretningsområder og compliance, herunder erfaring med etablering af årshjul, politikker, funktionsbeskrivelser, hvidvaskrisikovurdering, processer og forretningsgange for Kundekendskab, PEP- og sanktionsmonitorering, løbende overvågning af kundeforhold og transaktionsmonitorering, skærpet overvågning af højrisikokunder, undersøgelse af forhold, hvor der er mistanke, dokumentation, processer for opmærksomhed, indberetning til SØIK , opbevaring af data, samt løbende ledelsesrapportering. Erfaringen er opnået fra tidligere ansættelse som hvidvaskansvarlig.

Sustainable Compliance Advokatfirma har siden opstarten hjulpet klienter afholdelse af Workshops om hvidvaskrisici.

Hvis du har konkrete spørgsmål, eller vil høre mere om hvad vi kan gøre for jer, er du velkommen til at tage kontakt.