Generelle oplysninger til klienter

Sustainable Compliance Advokatfirma er etableret på følgende adresse: Holmegårdsvej 12, 3400 Hillerød.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 30240183 samt på e-mailadressen gittedanelund@sustainablecompliance.dk.

Vores CVR-nummer er: 29 90 76 25.

Sustainable Compliance Advokatfirma er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og beskæftiger sig primært med rådgivning om finansiel regulering, databeskyttelse og forebyggelse af hvidvask og -terrorfinansiering.

Virksomheden beskæftiger sig ikke med gennemførelse af transaktioner og er tilrettelagt således, at der ikke skal etableres en klientbankkonto.

Advokaterne hos Sustainable Compliance Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Sustainable Compliance Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Sustainable Compliance Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Sustainable Compliance Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Sustainable Compliance Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Sustainable Compliance Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af advokaterne i Sustainable Compliance Advokatfirma, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.